מסוף הכרמלית

 
חניון הכרמלית, מכיוון רח' הכובשים פינת רח' הכרמלית 
 

כתבות:
 
05/08/2016    כתבה
 
 
 

מקלט ציבורי במסוף הכרמלית, מאי 2021

יולי 2018

 

 
 
שירותים ציבוריים של אחוזת החוף, בחניון הצמוד למסוף הכרמלית ושוק הכרמל