נת"צים בתל אביב / נתיבי תחבורה ציבורית / נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית

נת"צ טקטי ברחוב הרכבת, ינואר 2022