תחנת הכוח רידינג

שנת הקמה: 1938

תכנון רדינג א': האדריכלים רוזנהק ושטרן 
ינואר 2018
 
אפריל 2016

מיקום תחנת הכוח והסביבה