שכונת הקצינים (נווה דוד)

גבולות השכונה:
מזרח ודרום: רחוב דפנה | מערב: הניירטה סולד | צפון: רחוב התמר