כיכר הסוכנות / מגדל השעון יפו

מיקום: צפון יפו

פברואר 2021

עץ אשוח בכיכר, דצמבר 2021

דצמבר 2020

כיכר השעון
 

מגדל השעון יפו, מאי 2015

 

 

אפריל 2019

דצמבר 2021

"לזכר ליאון זלצר IN MEMORY OF LEON SELZER 1991"

דצמבר 2018