פברואר 2017

דרום גלילות, ינואר 2016. ברקע: בנייני שכונת רמת אביב ג'

נחל אחיה, ינואר 2020

נחל אחיה, 2016

מערות אפקה, מרץ 2021

פריחת תורמוסים, 2021

פריחת נרקיסים, ינואר 2020

פריחת כלניות, 2014

פריחת קחוון, 2021

פברואר 2021

2020

2017

2014

2011

מיקום הפארק והסביבה

2016

דילוג לתוכן