פרויקט הרחבת ביה"ס גורדון

מיקום: הירקון 248, הצפון הישן, החלק הצפוני

מזמין העבודה: עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ

אדריכלות: פרטים אדריכלים

אדריכלות נוף: סטרוקטורה

אוגוסט 2021

שלט הפרויקט, אוגוסט 2021

צילומי הפרויקט, מתוך עמוד הפייסבוק של עזרה ובצרון

דילוג לתוכן