צינה דיזנגוף 7-9 קולנוע רב חן

תכנון: אדריכל אריה שרון, 1949

אתר קולנוע רב חן

מיקום המבנה והסביבה

מבט מקצה רחוב בן עמי