עמודי חשמל / עמודי תקשורת בתל אביב

עמוד חשמל ברחוב מוהליבר

עמוד חשמל ברחוב התבור פינת שפ"ר, יולי 2022

בסיס של עמוד חשמל, רחוב יצחק אלחנן, יולי 2022

דילוג לתוכן