פרויקטים חדשים ליד הים / סמוך לים / בקרבת הים

8 מנופים | בניה חדשה בסמוך לקו החוף של תל אביב | מאי 2017
  

 

 
פרויקטים שהושלמו:
 
 
 
 
פרויקט דניאל 15
 
 
 

פרויקט יונה הנביא 5 

 
 
פרוייקט דניאל 17א' | 07/2011 
 
 
פרויקט יונה הנביא 4
פרוייקטים ברחוב הירקון – דרומית לאלנבי
 
  

 
פרוייקטים ברחוב הירקון – צפונית לאלנבי
 

פרויקט מגדלי טיילת דוד