פרויקט הוספת מרפסות - בבניינים בתל אביב

מבחר פרויקטים ברחבי תל אביב שבהם הוסיפו מרפסות לבניינים קיימים: