פרויקט זבולון 49 / פרנקל 53

תכנון: אדריכל אלון בן נון

זבולון פינת פרנקל

מיקום הפרויקט והסביבה