רחוב זלטופולסקי

מיקום: הצפון הישן, החלק הצפוני

1
 
3
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
 
17
 
19
 
 
23
 
25
 
27
 

29    פרויקט זלטופולסקי 29

2

 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
 
22
 
24
 
26
 
28
רחוב זלטופולסקי

מיקום הרחוב והסביבה