רחוב יוסף הנשיא


בלפור


2
 
 
 

ג'ורג' אליוט


 
6
 
8
 
10
 
10א
 
12