רחוב יוחנן הסנדלר

1
 
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
 
17
 
19
 
21
 
 

 


רחוב העבודה


 

2

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

22

 

24

 

26

 

28

 

30

 


רחוב העבודה


 

רחוב יוחנן הסנדלר