רחוב העבודה 18 / יוחנן הסנדלר 23

בנייו ברחוב העבודה – תמ"א 38
מתכנן קונסטרוקציה: א.פ.י.ר מהנדסים ויועצים בע"מ
אדריכל: ד. רבס בע"מ
מנהל עבודה: סוקי ענאן
קבלן הבניין: גניש חיים 
יולי 2014
 

יולי 2014
 

 
אוגוסט 2013, מבט מכיוון יוחנן הסנדלר
 
אוגוסט 2013, מבט מפינת הרחובות העבודה ויוחנן הסנדלר
 

 

העבודה 18, אוקטובר 2011


יוחנן הסנדלר 23, אוקטובר 2011