פרויקט מתחם הסינרמה

תב"ע 3540
תכנון: אדריכל דוד גלור

כתבות:

 

17/08/2016    הריסת הסינרמה
11/08/2016    כתבה
יגאל אלון פינת יצחק שדה