רחוב יהודה הימית

מיקום: צפון יפו

רחוב יהודה הימית