יהודה הלוי 9

אפריל 2016

המקום שימש כמטה הארגון הצבאי הלאומי

בפיקודו של מנחם בגין בשנת תש"ח (1948)
פה שכן גם בית החולים "פרוינד"