פרויקט ירחינאי 9 - JAFFA GARDENS/YOUNG

יזמים: קבוצת משה חדיף
תכנון:  דונסקי צפנת אדריכלים (אדריכל יובל צפנת)  ו-ARCHIDONIA (אדריכל דוניא מובריכי חורי)
קונסטרוקטור: יעקב גוטמן
מיקום: ציהתל"י 2-10 / ירחינאי 9
הדמיות:  דונסקי צפנת אדריכלים ו-ARCHIDONIA
אתר הפרויקט