פרויקט הירחינאי - ירחינאי 8-10

יזמים: מ.א.י.ט.ק. ניהול והשקעות בע"מ

תכנון: א.פורסאן אדריכלים
קונסטרוקציה: יוסף בלס
רחוב ירחינאי