המרכז לאמנות עכשווית CCA

תכנון: קיסילוב קיי אדריכלים

מיקום: רחוב צדוק הכהן 2א

אתר המרכז לאמנות עכשווית

CCA

שיפוץ תקרץ המבנה, ספטמבר 2021

המקלט לאמנות עכשווית, קלישר 7, נובמבר 2021

דילוג לתוכן