רחוב טרומפלדור

מיקום: לב העיר


הרברט סמואל


1
 
3
 
5
 

 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
 

 
17
 

 
 
21
 
23
 

 
25
 
27
 

 
29
 
31
 
 
35
 
37
 

בר כוכבא

צבי ברוק

 

39    פברואר 2022


הרברט סמואל


 
 
 

 
8
 
 
12
 
14
 
16
 
 

 
20
 
20א
 
20ב
 

 
22
 
24
 
26
 

 
28    בית הכנסת "נחלת יצחק"
 
30
 
32
 
34
 
36
 

 
38
 
40    אפריל 2018
 
42
 
44
 
46
 
 
50
 

מיקום הרחוב והסביבה

דילוג לתוכן