רחוב הרברט סמואל / רציף הרברט סמואל

צפונית לרחוב אלנבי: