פרויקט י.ל.פרץ 3

תכנון: אדריכל שמעון מרמלשטיין

י.ל.פרץ 3