מרכז קהילתי בית תמי בשינקין

ע"ש תמי שטינמץ

יולי 2021

מרץ 2021