פרויקט שפ"ר 20-22 / מוהליבר 36 / גרוזנברג 31

ספטמבר 2021

כתבות:
 

מבט מרחוב גרוזנברג, ספטמבר 2021

מאי 2017
 
דצמבר 2016
 
 
 

הבניין – מבט מפינת הרחובות מוהליבר ושפ"ר