פרויקט קאנטרי רמז - ארלוזורוב / מרכז ספורט + בריכה עירונית

מיקום: פינת הרחובות ארלוזורוב ורמז

יזם: חברת אחוזות החוף
תכנון: מייזליץ כסיף אדריכלים
קונסטרוקציה: צבי המלי מהנדסים
מועד איכלוס: בשנת 2018
שלט הפרויקט, יוני 2016
 

 
 

 
 
 
יוני 2018
 

 
ינואר 2018
 

יוני 2016

רמז פינת ארלוזורוב