רחוב רמז

כתבות:
 
25/01/2021    פרויקט רמז 14-16

ארלוזורוב

 
3
 
5
 
7
 
9
 
11, 13    גמנסיה הרצליה
 

ז'בוטינסקי

 
15
 
 
17
 

דוד ילין

 
19
 
21
 
23
 
25
 
27
 
29
 
31
 
33
 

פרופ' שור

 
35
 
37
 
39

ארלוזורוב


2,4     קופת חולים כללית
 
 
8
 
10
 
12
 
 
16
 

מטמון כהן

18
 
20
 

ז'בוטינסקי

22
 
24
 
26
 
28
 
30
 
32
 
34
 
36
 

כהנשטם

 
40
 
42
 
44
 
46
 

פנקס
דה האז