רחוב משה שרת

מיקום: הצפון החדש, סביבת כיכר המדינה

2
 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 
 
 
18
 
20
 
 
24
 
 
28
 
30
 
32
 
34
 
 
 
40
 
42
 
44
 
46
 
48
 
50
 
 
54
 
56
 
58
 
 
17
 
19
 
21
 
23
 
25
 
27
 

29    פרויקט משה שרת 29

 
31
 
33
 
35
 
37
 
39
 
41
 
43
 
45
 
47
 
49
 
51
 
53
 
55
 
57
 
59
רחוב משה שרת

מיקום הרחוב והסביבה

דילוג לתוכן