פרויקט מונטפיורי 38 / קרל נטר 2

בית אוטשקובסקי

מיקום: לב העיר

אדריכל מקורי: דב טשודנובסקי

שימור: ניצה סמוק אדריכלים

ינואר 2022

פברואר 2015

פברואר 2022

 
מוטנפיורי 38

מיקום הפרויקט והסביבה