מונטפיורי 32 / יבנה 18 - מלון ישמעילוף

אדריכל – יהודה מגידוביץ

מונטפיורי פינת יבנה – מלון ישמעילוף