מונטיפיורי 48 / בצלאל יפה 2

בית שמשי

מיקום: לב העיר

תכנון: אדריכל רם כרמי

פברואר 2022

מיקום הפרויקט והסביבה