פרויקט מוהליבר 19 / יעב"ץ 31

תכנון: יאיר תורג'מן אדריכלים

שלט הפרויקט, אוגוסט 2021

מאי 2023

יעבץ 31 (מימין) ויעבץ 29, אוגוסט 2022

מוהליר 19 / יעב"ץ 31

מיקום המבנה והסביבה

דילוג לתוכן