פרויקט מרזוק ועזר 7-9

תכנון: אורית מילבואר-אייל אדריכלים | צוות תכנון: מעיין נחושתאי, רוני סנדר
הדמיות: evolve media
כתבות:
 
28/10/2013    מגרש בכ-15 מ'

 

אפריל 2019
אתר הפרויקט