רחוב מחנה יוסף

רחוב מחנה יוסף, ספטמבר 2017

1

 

17    פרויקט כנרת 8

 

33

2

 

36

מיקום הרחוב והסביבה