לילנבלום 15

בית גוימגולד
תכנון: אדריכל יהודה מגידוביץ ואינג' רפאל מגידוביץ

פברואר 2022

פברואר 2016
 

מיקום המבנה והסביבה

דילוג לתוכן