פרויקט לסל 1 / הירקון 176

יזם: גולן אנ פרויקטים

תכנון: אדריכל דויד בכר

קונסטרוקציה: מיכאל סגל

שלט הפרויקט, יוני 2016

מרץ 2017

לסל פינת הירקון