הרב קוק 19 - שפ"פ

מקשר בין רחוב הרב קוק לבין רחוב גאולה

חלק מפרויקט גאולה 14-18

אוקטובר 2021

אפריל 2020

מיקום השפ"פ והסביבה

דילוג לתוכן