פרויקט גאולה 14-18

אדריכל התב"ע שאושרה ב-1997: עמירם כ"ץ אדריכלים
שטח התכנית: כ-2.59 דונם
אפריל 2020
אפריל 2020

אוקטובר 2021

כתבות:
 
 
 

06/11/2014     קרקע ב-151 מ'

 

03/12/2013    כתבה
 
13/07/2011    כתבה
 
שלט הפרויקט, פברואר 2017
 
אפריל 2020
 

 
 
פברואר 2017
 

 

אתר הפרויקט, יולי 2011

מיקום הפרויקט והסביבה

דילוג לתוכן