פרויקט מבנה ציבור בכיכר המדינה - בית ספר יסודי כיכר הדמינה

מיקום: הצפון החדש, סביבת כיכר המדינה

תכנון: ציונוב-ויתקון אדריכלים

פיתוח: אב אדריכלות נוף ותכנון סביבה בע"מ

שלט הפרויקט, מרץ 2022

מרץ 2022