קפלן 10

לשעבר בית "בני ברית"

 

כתבות:

 
קפלן פינת לסקוב