פרויקט קלישר 15 - בית ולודבסקי

אדריכלות שימור: ניצה סמוק אדריכלים
אדריכל מקורי – קומה א': י.צ. טבצ'ניק
אדריכל מקורי – קומה ב':  יהודה סטמפלר
תיעוד ושימור ציורי קיר וצבע אדריכלי: תכלת – שי פרקש
 
בשנים הראשונות גרה בקומה א' משפחת וינוגרד ובקומה ב' משפחת בוקשטין
 
עבודות השיפוץ החלו בספטמבר 2011

יולי 2021

קלישר 15 והסביבה הסמוכה, מפגש הרחובות קלישר ומוהליר | מאי 2017
אוגוטס 2013
 
קלישר 15, בית ולודבסקי
 
 
 
 
  קלישר 15 – שנות ה-70  צילום: בוריס כרמי
 

 
ניהול ופיקוח: אייל שריג בע"מ
קבלן ראשי: סינבר עבודות בניה בע"מ
אדריכלות: ניצה סמוק אדריכלים / לנה ורשבסקי
קונסטרוקציה: יעקב ויובל אכברט
יוני 2015
 

אוגוסט 2013
 
יולי 2013
יולי 2013
 

פברואר 2013
 

דצמבר 2012
 
דצמבר 2012
 
דצמבר 2012
 
דצמבר 2012
 

יולי 2012
 
יוני 2012
 
התקדמות העבודות, אפריל 2012
 

עבודות השיפוץ, אוקטובר 2011
 

עבודות שיפוץ, מרץ 2011
 
 
פרט חזית לרחוב מוהליבר
חומרים מתוך מצגת המסכמת את עבודות החשיפה והתיעוד שנעשו במקום ע"י:
תכלת – תיעוד ושימור ציורי קיר וצבע אדריכלי – שי פרקש shay_p-b@zahav.net.il
 
 

 

 
השתתפו בחשיפה ובתיעוד:
אלי שאלתיאל, שי פרקש, ענבל וסרמן, קטי קנבסקי אלעד ניידר ועתר יובל