שדרות ירושלים 80 - מלון אלשייח

תכנון: אלישע רובין אדריכלים

שלט הפרויקט, יולי 2021

דילוג לתוכן