יצחק אלחנן 25 / גרוזנברג 2

הריסת המבנה והפיכת המגרש לחניון, אוקטובר 2021

דילוג לתוכן