הרצל 53 / אלוף בצלות 1,2,4,6 / השוק 32

מיקום המגרש והסביבה

רחוב הרצל פינת אלוף בצלות