הרצל 16 - פסז' פנסק

תכנון: אדריכל יהודה מגידוביץ

המרכז המסחרי הראשון בתל אביב והמבנה הראשון שהותקנה בו מעלית | פרטים נוספים

פברואר 2022

אפריל 2021

אפריל 2016

במקום פועלת מסעדה מקבוצת R2M

תכנית קומה טיפוסית

אפריל 2021

מיקום המבנה והסביבה

הרצל 16

דילוג לתוכן