קלישר 9 / התבור 30

בית וילסון, בניין לשימור מחמיר

אדריכל: יהודה מגידוביץ

אפריל 2015
 
ספטמבר 2015

יולי 2021

 
הריצוף בכניסה לחדר המדרגות
 
 
 קלישר 9 – במהלך עבודות שיפוץ, ינואר 2011