פרויקט התבור 39 / שפ"ר 9

אדריכלות שימור ותוספת: ניצה סמוק אדריכלים

התבור 39, יוני 2015