גרוזנברג 25

גרוזנברג 25 לקראת סיום עבודות השיפוץ, דצמבר 2010
 

גרוזנברג 25 לפני עבודות השיפוץ

דילוג לתוכן